O pečovatelské službě

Jsem zdravotní sestra s dlouholetou praxí v péči o seniory. Prakticky celou svoji profesní dráhu jsem se zabývala paliativní medicínou, péčí o seniory a v hospicech je doprovázela při jejich odcházení z tohoto světa. Tuto zkušenost mám i s členy vlastní rodiny. Proto vím, že pro člověka, kterému síly ubývají a přitom pro něj lékaři už nic více nedokážou udělat, je nejdůležitější zůstat ve svém domácím prostředí a v dosahu svých blízkých.
Léčebny dlouhodobě nemocných nebo domovy pro seniory jistě kvalifikovaně zajistí zdravotní péči, stravu atd., ale kontakt s rodinou a se svými nejbližšími je v tomto případě nade vše.
Rodina, která se rozhodne pečovat o svého starého rodiče nebo prarodiče na sebe bere velice těžký úkol a jistě občas potřebuje s touto náročnou činností pomoci. Obzvláště, mají-li pečující příbuzní náročná povolání. V takovém případě poskytuji odbornou péči, bezpečné pohlídání vašich blízkých, doprovod k lékaři a podobně. Nabízím pomoc všem, kteří ji v nemoci nebo ve stáří potřebují i těm, kteří se chtějí o své blízké starat, ale není v jejich silách to plně zvládnout.

Kromě osobní asistence nebo pečovatelských služeb se  postarám i o chod domácnosti, a to nejen seniorům, ale i velice zaměstnaným lidem, kteří na domácí práce prostě nemají čas.

Ráda se věnuji i nejmladší generaci. Rodičům, kteří vyrazí například za zábavou, pohlídám děti a postarám se o jejich bezpečí.
Nabízím profesionalitu, spolehlivost a těším se na spolupráci.

Radmila Jasanská