Něco o mně

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a jsem registrovaná sestra – mám
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
V podstatě celý svůj profesní život se zabývám paliativní medicínou, péčí o seniory, případně o nemocné v terminálním stadiu nemoci.

Praxe - reference:
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Domov sv. Karla Boromejského, Praha-Řepy
Domov sociální péče Hagibor, zařízení Židovské obce v Praze
Hospic Sv. Lazara Praha 8
Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb Praha 8

Kursy a odborná školení:
Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty – Národní centrum ošetřovatelství  a nelékařských zdravotnických oborů Brno
XI.celostátní konference paliativní medicíny– Česká společnost paliativní medicíny
Onkologie – Česká asociace sester
Psychiatrické minimum – Diakonie Českobratrské církve evangelické
VII. Česko-slovenská konference paliativní medicíny– Česká společnost paliativní medicíny
Nástavbový kurs bazální stimulace – Basale Stimulation® in der Pflege
Paliativní péče v praxi – Česká lékařská komora
Zvládání problémových situací v péči o seniory – Domov Sv..Karla Boromejského Praha
Základní kurs bazální stimulace – Basale Stimulation® in der Pflege
Lymfatické masáže – Masérská škola Brno
Paliativní péče – Institut pro doškolování zdravotnických pracovníků Brno