Péče o seniory

Posláním mojí práce je umožnit seniorům prožít důstojně život v jejich přirozeném domácím prostředí, které znají a mají rádi. Dělám práci, která mě těší a kterou umím. Proto mohu zajistit klientům vše co potřebují a umožnit jim klidné prožití podzimu života. Pečující rodina pak ví, že je o jejich rodiče dobře postaráno a nemusí ztratit kontakt se svým mnohdy náročným zaměstnáním.

Orientační výčet poskytovaných služeb:

Pečovatelské:
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
dohled nad příjmem léků, měření krevního tlaku
pomoc při příjmu stravy
pomoc při přípravě jídla a pití
zajištění nákupu potravin
běžný úklid domácnosti
praní a žehlení ložního a osobního prádla
pomoc při zajištění chodu domácnosti
aktivizační činnost - trénink paměti
odvoz autem a doprovod k lékaři, na procházku, na poštu apod.
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
péče o domácí zvířata
úklid společných prostor domu
základní sociální poradenství
Zdravotní (ve spolupráci s ošetřujícím lékařem):
aplikace injekčních i neinjekčních léků
aplikace infúzní terapie
péče o diabetiky – aplikace inzulínu
měření krevního tlaku, pulsu a hladiny cukru v krvi (glykémie)
převazy
polohování, ošetřování dekubitu
masáže, bazální stimulace
ošetření stomií - tracheostomie, kolostomie…
péče o inkontinentní klienty-výměny permanentních močových katetrů u žen
péče o onkologicky nemocné včetně péče o klienty v terminálním stádiu
odběry biologického materiálu a jeho odvoz do laboratoře ke zpracování
zaučení klientů, nebo jejich rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu