Užitečné informace

Rodiny bývají často vystaveny situaci, kdy jejich blízký v pokročilém věku již nemocniční léčbu nepotřebuje a je propuštěn do domácího ošetřování. Jenomže co si počít s člověkem, který prodělal mrtvici a potřebuje celodenní péči, je po komplikované operaci nohy nebo trpí těžkou cukrovkou? Anebo je tělesně přiměřeně fit, ale není schopen se bezpečně postarat o sebe nebo o svoji domácnost. Variantou je samozřejmě léčebna pro dlouhodobě nemocné, nebo domov pro seniory. Většinou ale narazíte na základní problém: Plná kapacita a neúměrně dlouhé čekací lhůty. Nevýhodou je též neosobní prostředí či někde i problematické zacházení se seniory. Druhou možností je vzít si po poradě s ošetřujícím nebo praktickým lékařem oslabeného příbuzného domů, umožnit mu návrat do jeho bytu a zajistit mu takzvanou domácí péči. Službu domácí péče předepisuje prvních 14 dní po propuštění z nemocnice tamní lékař, o dalším postupu pak rozhoduje praktik. Péče sester vás nebude stát nic, když se spokojíte se třemi návštěvami, respektive maximálně třemi hodinami starání se denně. Komplikovanější je situace ve chvíli, kdy je příbuzný po návratu z nemocnice kromě potíží s původním onemocněním dezorientovaný anebo trpí například nějakou z forem demence. Takoví lidé většinou potřebují intenzivnější péči a návštěva ošetřovatelky třikrát denně nestačí. Volbou může být v tomto směru pečovatelka. Často jde o zdravotní sestry. Se seniorem pobývají většinou pět až osm hodin denně, pomohou mu s oblékáním, nákupem či hygienou. Konverzují s ním, v případě zájmu dělají doprovod na procházce. Jde o sociální službu, na kterou zdravotní pojišťovny nepřispívají. Nesoběstačný člověk ale může požádat o sociální dávku, takzvaný příspěvek na péči, který náklady na pečovatelku do jisté míry pokryje.

Užitečné odkazy:

www.pecujici.cz
www.pecujdoma.cz
www.umirani.cz
www.dustojnestarnuti.cz
www.pece.cz
www.penzista.net